CÁC SHOW DIỄN SẮP DIỄN RA NĂM 2017

Tháng  10/2017

Live Mua Thu Yêu Thương

Live Mua Thu Yêu Thương


Live Show Asian Concert

Live Show Asian Concert


Live Show Hồng Hai Mươi Năm Tình Đời

Live Show Hồng Hai Mươi Năm Tình Đời


Đêm Nhạc Gây Quỹ Houston

Đêm Nhạc Gây Quỹ Houston

Tháng  09/2017

Cả Một Thời Yêu Thương

Cả Một Thời Yêu Thương

Tháng  08/2017

Tháng  07/2017

Tháng 05/06/2017

 

liveshow Dam Vinh Hung

liveshow Dam Vinh Hung

3. THÁNG 3/2017

hinh4

Ngày 19/03: 

dvh

CÁC SHOW MỚI NHẤT SẮP DIỄN RA

Saigon Entertainment hân hạnh giới thiệu những show diễn đặc biệt sắp tới.
anh5
anh3
anh2

anh1

Saigon Entertainment hân hạnh giới thiệu những show diễn đặc biệt trong tháng 10/2016
hinh-web
Saigon Entertainment hân hạnh giới thiệu những show diễn đặc biệt trong tháng 9/2016

HINH 3

Saigon Entertainment hân hạnh giới thiệu những show diễn đặc biệt trong tháng 9/2016
HÌNH 1
Saigon Entertainment hân hạnh giới thiệu những show diễn đặc biệt trong tháng 9/2016
HINH 2
Saigon Entertainment hân hạnh giới thiệu những show diễn đặc biệt trong tháng 9/2016
HINH 4
Saigon Entertainment hân hạnh giới thiệu những show diễn đặc biệt trong tháng 9/2016
HINH 5

OUR LASTEST VIDEOS