Ms Trần Kim Phượng

Cấy ghép Răng sứ

Tôi đã làm răng sứ tại Nha Khoa Apple. Điều làm tôi cảm thấy ưng ý nhất đó là răng làm rất giống răng thật. Cảm ơn đợi ngũ y bác sĩ tại Nha Khoa Apple đã rất nhiệt tình và tận tâm.

Ms Trần Kim Phượng

Cấy ghép Răng sứ

Tôi đã làm răng sứ tại Nha Khoa Apple. Điều làm tôi cảm thấy ưng ý nhất đó là răng làm rất giống răng thật. Cảm ơn đợi ngũ y bác sĩ tại Nha Khoa Apple đã rất nhiệt tình và tận tâm.